• Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1

Interaktywna mapa turystyczna Gminy Smołdzino | System informacji przestrzennej

Dziś jest: Poniedziałek 05 czerwca 2023, imieniny: Walerii i Bonifacego

Kalendarz imprez

  Czerwiec 2023 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

facebook

Baza noclegowa

« strona główna

Ochrona środowiska

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy, pok. Nr 12

WYMAGANE DOKUMENTY:

· wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,

· tytuł prawny władania nieruchomością (ksero aktu notarialnego lub wypis z ewidencji gruntów poświadczony przez właściwy organ),

· zgoda właściciela terenu na usunięcie drzew lub krzewów w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem,

· rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

OPŁATY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej wniosek nie podlegaopłacie.

- 17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury płatne z góry, na rachunek organu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Na wydaną decyzje służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE:

· zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków,

· wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową, w granicach parku narodowego lub rezerwaty przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska,

· zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z RegionalnymDyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku.

OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Podinspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. Nr 6, tel. (059) 8117215 wew. 34

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 151 poz. 1220 ze zmianami: MP z 2009 r., Nr 69, poz. 894; Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, Ministra 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz.

804).

 

Do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Do pobrania:

Wniosek zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków

 Licznik odwiedzin

5363261