• Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1

Interaktywna mapa turystyczna Gminy Smołdzino | System informacji przestrzennej

Dziś jest: Poniedziałek 05 czerwca 2023, imieniny: Walerii i Bonifacego

Kalendarz imprez

  Czerwiec 2023 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

facebook

Baza noclegowa

« strona główna

Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych - informacja

Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych - informacja

Przed złożeniem wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, podatnik prowadzący działalność gospodarczą winien bezwzględnie zapoznać się z przepisami art. 67 i 67 b ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zaległości podatkowej na raty:

 • Podanie z uzasadnieniem.

 • Dowody potwierdzające sytuację materialną i majątkową, np. zaświadczenie o wysokości dochodów podatnika i członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, oświadczenie o braku pracy, wydatki własne oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. rachunki za opłaty, wydatki na leki, spłat kredytów oraz w przypadku leczenia szpitalnego – dokumenty świadczące o leczeniu, wypis ze szpitala, wyniki badań lekarskich)

 • Protokół o stanie majątkowym zobowiązanego (do pobrania poniżej)

Przedsiębiorcy dodatkowo:

I. Przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (do pobrania poniżej w pliku załącznika);

 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - do pobrania w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis).

II. Przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (do pobrania poniżej w pliku załącznika);

 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnitwie lub rybołówstwie (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de mnimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - do pobrania w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).

III. Przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis:

 • informacji niezbędnych do udzielania pomocy innej niż de minimis (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de mnimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - do pobrania w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).

 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w ciągu roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.

 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o umorzenie zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę:

 • Podanie z uzasadnieniem

 • Dowody potwierdzające sytuację materialną i majątkową

 • Protokół o stanie majątkowym zobowiązanego (do pobrania poniżej)

Przedsiębiorcy dodatkowo:

I. Przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (do pobrania poniżej)

 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - do pobrania w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis).

II. Przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (do pobrania poniżej w pliku załącznika);

 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnitwie lub rybołówstwie (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de mnimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - do pobrania w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).

III. Przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis:

 • informacji niezbędnych do udzielania pomocy innej niż de minimis (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de mnimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - do pobrania w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w ciągu roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.

Do pobrania:

Protokół o stanie majątkowym

Oświadczenie o pomocy de minimisLicznik odwiedzin

5363261