• Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1

Interaktywna mapa turystyczna Gminy Smołdzino | System informacji przestrzennej

Dziś jest: Poniedziałek 05 czerwca 2023, imieniny: Walerii i Bonifacego

Kalendarz imprez

  Czerwiec 2023 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

facebook

Baza noclegowa

« strona główna

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne, Budownictwo

I. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu następuje na wniosek zainteresowanego (inwestora).

 

 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu powinien zawierać określenie:

 • granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy ewidencyjnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu,

 • funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu,

 • zapotrzebowanie na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególności unieszkodliwiania odpadów,

 • charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku wykonania oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie,

 • w odniesieniu do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi i mogących pogorszyć stan środowiska, sporządzoną przez biegłego z listy Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do wniosku zainteresowany obowiązany jest załączyć ocenę oddziaływania na środowisko.

 1. Za wydaną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pobiera się opłatę skarbową. Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym. (Podstawa prawna: Dz. U. Nr 225, poz. 1635 – ustawa o opłacie skarbowej z 16.11.2006r.).

 2. Wniosek wraz z załącznikami składa się w sekretariacie pok. Nr 12 w Urzędzie Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3.

 3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania wydaje się w terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku.

 4. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w miejscowości Smołdzino i Smołdziński Las” zatwierdzony uchwałą Nr XIV/19/2004 Rady Gminy Smołdzino z dnia 02.10.2004r. ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 18, poz. 369 z 28.02.2004r. lub miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi gminnej Smołdzino, zatwierdzony Uchwałą Nr XV/59/80 Gminnej Rady Narodowej Smołdzino z dnia 16.08.1980r. ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 2 z 1991r. lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu m. Smołdzino „Osiedle Ogrody” zatwierdzony Decyzją Nr 61/2000 Pełniącego Funkcję Organów Gminy Smołdzino z dnia 02.03.2000r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 35, poz. 216 z 2000r.

II.

 • Udostępnianie do wglądu planów zagospodarowania przestrzennego rysunku planu, tekstu planu,

 • Wydawanie zaświadczeń o funkcji działek w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

 • Zaświadczenia podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

 • Zaświadczenia wydaje się na żądanie.

 

Do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowyLicznik odwiedzin

5363261