• Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1

Interaktywna mapa turystyczna Gminy Smołdzino | System informacji przestrzennej

Dziś jest: Poniedziałek 05 czerwca 2023, imieniny: Walerii i Bonifacego

Kalendarz imprez

  Czerwiec 2023 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

facebook

Baza noclegowa

« strona główna

Podatki leśne

Podatek leśny od osób fizycznych

I. Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:


1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy lasu.

2. „Informację w sprawie podatku leśnego”.

3. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.

4. Dane o nieruchomościach leśnych.
 

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 12 lub pokój Nr 1 poniedziałek - piątek w godzinach od 7:30 - 15:30.

 

III. Termin odpowiedzi:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV.Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję .Odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Smołdzino w godzinach pracy urzędu- jak w punkcie III.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


V. Ulgi:
Brak

VI. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów UG Smołdzino - pok. Nr 1 - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat..

VII. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200 , poz 1682 ze zmianami).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna , obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r.


VIII. Uwagi:

A. Termin płatności można odroczyć a podatek lub zaległość podatkową rozłożyć na raty.
Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami).
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.


B. Podatek leśny można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ).
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu
po terminie płatności podatku.
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

C. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Słupsku w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

 

E. Wpłaty można dokonywać w banku, w kasie Urzędu Gminy Smołdzino, u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy w Smołdzinie (nr konta podany jest w decyzji podatkowej).
Nr Konta - Bank Spółdzielczy Ustka - 11 9315 0004 0007 5398 2000 0010 

 

Formularze do pobrania:

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1

Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B

 

Podatek leśny od osób prawnych

I. Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego oraz niżej wymienione dokumenty:
1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy lasu.

2. Dane o zwolnieniach w podatku leśnym.

3. Dane o nieruchomościach leśnych.

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 12 lub w pokoju Nr 1 w godzinach: poniedziałek - piątek -
7:30 - 15:30.

III. Termin Załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia - patrz punkt IX wystawiana jest decyzja.

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni .

IV. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Smołdzino w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie III.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


V. Ulgi:
Brak

VI. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów UG Smołdzino- pok. Nr 1 - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

VII. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami ).
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna , obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r.


VIII. Uwagi:
A. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.

B. Termin płatności można odroczyć a podatek lub zaległość podatkową rozłożyć na raty
Podstawa prawna - art. 67a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r.  Nr 8 poz. 60 ze zmianami).
Wniosek o powyższe należy złożyć w sekretariacie Urzędzie Gminy.


C. Podatek leśny można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ).
Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu
po terminie płatności podatku.
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Słupsku w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


E. Terminy płatności podatku leśnego :
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.


F. Wpłaty Należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Smołdzinie.
Nr Konta - Bank Spółdzielczy Ustka - 11 9315 0004 0007 5398 2000 0010

 

Formularze do pobrania:

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/BLicznik odwiedzin

5363261