Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Muzeum w Klukach Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino

Logotypy

Informacja z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że zakończone zostały prace dotyczące Projektu "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino”, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku - łączna wartość dofinansowania wyniosła 4.995.000,00 PLN

 

Informacja z dnia 10 listopada 2023 r.

W razie awarii paneli fotowoltaicznych bądź kolektorów słonecznych przekazujemy Państwu kontakt z działem serwisu

mail: serwis@domotermika.pl

tel: 504257811

 

Informacja z dnia 05 listopada 2023 r.

Z uwagi na fakt, iż ENERGA, do niektórych z Państwa, którzy uczestniczą w Projekcie ",Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino”, wysłała umowy na nowych zasadach rozliczeniowych, informujemy, by nie podpisywać tychże umów. Koniecznie jednak należy wysłać na adres:

Energa Obrót SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,

wypełnione i podpisane oświadczenie, które załączamy do niniejszej wiadomości.

Ci z Państwa, którzy jeszcze nie otrzymali umowy, również winni wysłać oświadczenie, co pozwoli na podpisanie umowy na korzystniejszych warunkach

Oświadczenie do pobrania

 

Informacja z dnia 25 lipca 2023 r.

Informujemy, że prace instalacyjne z Programu: "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino" rozpoczną się dnia 01 sierpnia 2023 r. i potrwają do końca września 2023 r. Wykonawca będzie się z Państwem kontaktował i indywidualnie  ustalał terminy instalacji  - w pierwszej kolejności realizowane będą prace na obiektach z pierwszego naboru wniosków.

 

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż w dniu 12 kwietnia 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą, który, w miesiącu lipcu br., przewidział rozpoczęcie prac instalacyjnych - ich zakończenie planowane jest na koniec sierpnia 2023 r.

Niebawem zostaną Państwo poinformowani o konieczności podpisania aneksów do umów i wpłacenia zaliczek na wszystkie te instalacje, które zostały zgłoszone dodatkowo, na które Urząd Marszałkowski wyraził zgodę.

Zaliczka na panele fotowoltaiczne wynosi 2000 zł, a na kolektory słoneczne 1000 zł - nr rachunku bankowego będzie podany w aneksach.

Komunikaty wykonawcy w sprawie:


Informacja z dnia 14 lutego 2023 r.

Miło na Państwa poinformować, że w dniu wczorajszym, tj. 13 lutego 2023 r., w wyniku ogłoszonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniony został wykonawca - Firma DOMOTERMIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzyniu.

Wartość oferty, uwzględniająca dodatkowy zakres prac, na który Gmina Smołdzino otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, wynosi łącznie 4.995.000,00 PLN

Niebawem zostaną Państwo poinformowani o dalszych czynnościach związanych z aneksowaniem umów - dla tych z Państwa, którzy zdecydowali się na zmianę zakresu instalacji wobec tej pierwotnej z 2017 r. oraz tych, którzy dołączyli do Projektu w roku 2022.


Informacja z dnia 31 stycznia 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Miło na Państwa poinformować, że decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego, dnia 31 stycznia 2023 r., otrzymaliśmy  pismo dotyczące przyznania Gminie Smołdzino dodatkowych środków na:

  1. 46 instalacji fotowoltaicznych, na potrzeby budynków mieszkalnych,
  2. 3 instalacje fotowoltaiczne na potrzeby budynków użyteczności publicznej,
  3. 10 instalacji kolektorów słonecznych.

Tym samym Pan Marszałek oraz Zarząd Województwa Pomorskiego, rozpatrujący nasze pismo w sprawie dofinansowania Projektu, uznali nasz wniosek, za godny wsparcia, czyniąc tym samym zadość Państwa oczekiwaniom, o co tak bardzo zabiegał Wójt Gminy, mając na uwadze, poza ekologią, również znaczące, dla budżetu domowego, oszczędności wynikające z zastosowania w gospodarstwach czystej energii.


Informacja z dnia 09 stycznia 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Dnia 09 stycznia 2023 r., został opublikowany przetarg pod nazwą:

Instalacje na budynkach użyteczności publicznej i indywidualnych gospodarstw domowych na terenie gminy Smołdzino”. 

Otwarcie ofert nastąpi 08.02.2023r. Termin realizacji zadania określono najpóźniej do dnia 30 września 2023r.

O wynikach wyłonienia wykonawcy będziemy Państwa informować - poniżej link do ogłoszenia.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e32c924-8fe9-11ed-b4ea-f64d350121d2


Informacja z dnia 21 grudnia 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w dniach 27-30 grudnia br. będą podpisywane aneksy do umów, które Państwo zawierali z Gminą Smołdzino na panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. Aneksy będą podpisywane ze wszystkimi, którzy przystąpili do Projektu w 2017r., a dotyczą zaliczek, jakie muszą Państwo wpłacić na poczet realizacji tychże umów.

Osobą, odpowiedzialną za realizację tego zakresu prac jest Pani Jadwiga Osowska, która telefonicznie ustali dogodny dla Państwa termin podpisania dokumentów.


Informacja z dnia 10 października 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że zakończyliśmy proces weryfikacji wniosków. Pan Paweł Dudziński, który wykonał inwentaryzację Państwa budynków, przekazał pełną dokumentację Koordynatorowi Projektu. Następnym etapem będzie przygotowanie przetargu na podstawie zebranych danych.

O dalszych etapach prac będziemy na bieżąco Państwa informować .


Informacja ze spotkania z dnia 14 września 2022 r.

Dnia 14 września 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Smołdzinie odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do projektu: 

,,Wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino”. 

Celem spotkania było przybliżenie mieszkańcom pierwszego etapu prac, które w najbliższym czasie będą realizowane na terenie Gminy. 

Spotkanie prowadzili koordynatorzy Projektu, pracownicy Instytutu Doradztwa Europejskiego - Innowacja s. c.: 

  • dr Edyta Bieniek–Białas, Dyrektor,
  • mgr Wacław Klepacki z-ca Dyrektora.

Od 19 września, Pan Paweł Dudziński, ostatecznie weryfikuje ankiety mieszkańców tak, by zaktualizowane dane z ankiet posłużyły do przygotowania przetargu. 

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie na spotkanie. Poniżej, zgodnie z Państwa sugestią, zamieszczamy fotorelacja z prezentacji, o której była mowa podczas spotkania.

O dalszych etapach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.