Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Muzeum w Klukach Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

Kluby Seniora

Informacja z dnia 20 sierpnia 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Smołdzino

Informujemy, iż w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023, pozyskaliśmy środki na inwestycję pn. „Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Gardna Wielka” - jest to kontynuacja Programu z lat ubiegłych.

W wyniku przetargu na wykonanie robót budowlanych został wyłoniony Wykonawca, tj. Firma „SUMABUD” Zakład Usług Inwestycyjnych Roman Małkiewicz Spółka Jawna , ul. Tuwima 23/117, 76-200 Słupsk, z którą, dnia 08 sierpnia 2023 roku, została podpisana umowa - wartość inwestycji - 375.514,89 zł. - termin realizacji prac do 30.11.2023r.

W budynku przewiduje się pełen remont pomieszczeń, w tym kuchni oraz łazienki – zaplanowano również wyposażenie Klubu Seniora.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • wymianę płytek podłogowych i ściennych,
 • rozbiórkę ścianek działowych oraz postawienie nowych,
 • wymianę powłok malarskich,
 • obniżenie sufitu podwieszonego,
 • malowanie ścian i sufitów,
 • powiększenie pomieszczenia łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 • wydzielenie pomieszczenia kuchennego,
 • wymianę podłóg,
 • wymianę instalacji elektrycznej (okablowania, osprzętu i urządzeń elektrycznych, instalacja przeciwpożarowa oraz teletechniczna),
 • odświeżenie, a także wymiana powłok malarskich,
 • wymianę instalacji C.O. wraz z grzejnikami,
 • wymianę okien i drzwi.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Smołdzino

Informujemy, że zakończono realizację zadania pn. "Utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Stojcino". Wszystkie założone w projekcie prace zostały wykonane, co obrazują załączone poniżej zdjęcia.

 

 

Jednocześnie informujemy, że w ramach tego samego Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 Edycja 2023, Gminie Smołdzino przyznano kolejne środki w wysokości 178.000 zł na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+ w miejscowości Gardna Wielka – tym samym powstanie już czwarty Klub Seniora na terenie naszej Gminy.


Szanowni Mieszkańcy Gminy Smołdzino

Zakres opracowania dot. "Utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Stojcino" obejmuje wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Stojcino wraz z wykonaniem opaski z kostki betonowej, rampą stalową i stojakami na rowery. Celem opracowania jest utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w miejscowości Stojcino.

W budynku przewiduje się:

 • wymianę płytek podłogowych i ściennych;
 • powiększenie pomieszczenia łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 • wydzielenie pomieszczenia kuchennego,
 • wymianę instalacji elektrycznej ( okablowania, osprzętu i urządzeń elektrycznych, instalacja przeciwpożarowa, oraz teletechniczna),
 • odświeżenie powłok malarskich,
 • montaż pompy ciepła powietrze-powietrze,
 • wymiana kominka na nowy z nawiewem,
 • wymiana okien i drzwi,
 • montaż paneli fotowoltaicznych,
 • odnowienie nowych schodów żelbetonowych wraz z montażem rampy stalowej,
 • wykonanie opaski z kostki betonowej,
 • wykonanie struktury elewacji,
 • ocieplenie strefy fundamentowej

Ponadto w ramach projektu zostanie zakupione doposażenie Klubu Seniora + na salę spotkań oraz kuchnię.


Szanowni Mieszkańcy Gminy Smołdzino

Informujemy, iż po drugim ogłoszonym przetargu został wyłoniony Wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Patryk Górgurewicz, ul. Dworcowa 19 d, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, z którą dnia 09 września 2022 roku została podpisana umowa na kwotę 398.00,000 zł. Termin realizacji prac do 30.11.2022r.

  


Szanowni Mieszkańcy Gminy Smołdzino

Informujemy, że w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022, na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia ośrodków wsparcia „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+, oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 udało nam się pozyskać środki na „Utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Stojcino”.

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa Seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia Seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest Seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie Seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

 • Wartość inwestycji: 398.000,00 zł 
 • dofinansowanie: 200.000,00 tys. zł
 • wkład własny: 198.000,00 tys.