Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Muzeum w Klukach Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy odwiedzany jest przez tysiące turystów, zamiłowanych w pięknie i zmienności jego krajobrazu. W celu zachowania jednego z najcenniejszych ogniw rodzimej przyrody, jaką bez wątpienia jest Kraina wody, wiatru i piasku, do uprawiania turystyki wyznaczono jedynie wybrane obszary Parku, jak również wprowadzono określone zasady jego zwiedzania.

Ich przestrzeganie przez zwiedzających przyczynia się do skutecznej ochrony osobliwości przyrodniczych Wybrzeża Słowińskiego. Służy również temu, aby wspomnienia z letnich wakacji zapisane w pamięci lub na kliszy fotograficznej były udziałem kolejnych pokoleń. Informację o przepisach i ograniczeniach, jakim podlega ruch turystyczny na terenie Parku, znajdą Państwo wzdłuż szlaków turystycznych, na parkingach oraz przy obiektach dydaktycznych.

Słowiński Park Narodowy położony jest w województwie pomorskim, na terenie dwóch powiatów: słupskiego i lęborskiego, w granicach administracyjnych pięciu gmin.

POWIERZCHNIA OGÓŁEM 32 744,03 ha
W tym lądowa 21 572,89 ha
Powiat Słupsk
Gmina Ustka ogółem 288,76 ha
Gmina Smołdzino ogółem 16 833,26 ha
Gmina Główczyce ogółem 1 706,90 ha
Powiat Lębork
Gmina Wicko ogółem 2 382,79 ha
Gmina Łeba ogółem 361,18 ha

Siedziba Dyrekcji SPN zlokalizowana jest w miejscowości Smołdzino przy ulicy Bohaterów Warszawy 1A. Nadto w wybranych miejscowościach na terenie całego Parku znajdują się siedziby obwodów ochronnych. Służby terenowe oraz pracownicy administracyjni wykonują zadania statutowe Parku Narodowego, wśród których działaniami nadrzędnymi są ochrona przyrody oraz udostępnienie SPN do prowadzenia badań naukowych, edukacji, czy turystyki.

Aby zapewnić skuteczną ochronę zasobów przyrodniczych Parku, a jednocześnie stworzyć warunki do poznawania jednego z najcenniejszych obiektów przyrodniczych naszego kraju obszar Słowińskiego Parku Narodowego podzielono na dwa obręby - wodny i lądowy, a w części lądowej wyznaczono sześć obwodów ochronnych. Pracownicy tych jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizują określone zabiegi ochronne w stosunku do gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dbając o trwałość powierzonego im dziedzictwa przyrodniczego.

Źródło: www.slowinskipn.pl