Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Muzeum w Klukach Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

Ścieżki przyrodnicze

Ścieżki przyrodnicze w Parkach Narodowych spełniają ważną rolę. Obok pieszych i rowerowych szlaków turystycznych popularyzują tereny o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowo-historycznych.

Dla osób z zainteresowaniami przyrodniczymi są propozycją aktywnego wypoczynku, a dla nauczycieli zachętą do prowadzenia zajęć terenowych z zakresu biologii, geografii, historii, geologii i gleboznawstwa.

W Słowińskim Parku Narodowym powstało pięć ścieżek przyrodniczych o charakterze fitosocjologicznym, ekologiczno-kulturowym i ornitologicznym. Ich zadaniem jest prezentacja zjawisk przyrodniczych na tle historycznej oraz współczesnej gospodarki mieszkańców Niziny Gardnieńsko-Łebskiej.

Ścieżki przyrodnicze na terenie gminy Smołdzino:

"Swiatło Latarni"

Trasa ścieżki biegnie równolegle do niebieskiego szlaku turystycznego w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las. Prowadzi od parkingu leśnego na szczyt najwyższej zalesionej wydmy w SPN i latarnię morską w Czołpinie, dalej szlakiem do zejścia na plażę i wzdłuż brzegu morskiego na zachód do tzw. Czerwonej Szopy, skąd drogą do woliery z bielikiem na terenie byłej jednostki wojskowej w Czołpinie.

Rodzaj: przyrodniczo-kulturowa
Długość: 5,5 km
Czas: 3-4 godz.
Przystanki: 

 1. Rośliny synantropijne
 2. Z wizytą u latarnika
 3. Nadmorski bór bażynowy
 4. Nadmorski bór wrzoścowy
 5. Nadmorski bór chrobotkowy
 6. Latarnia morska
 7. Porosty z bliska
 8. Jaka to sosna - sosna zwyczajna
 9. Jaka to sosna - sosna czarna
 10. Jaka to sosna - sosna kosa
 11. Psammofity - walka o przetrwanie
 12. Tajemnice plaży
 13. Kidzina
 14. Zwierzęta na plaży
 15. Czerwona Szopa
 16. Zwierzęta borów sosnowych
 17. Bielik - władca przestworzy

"Rowokół"

Ścieżka biegnie od skweru przed budynkiem Dyrekcji SPN, dalej ulicami Smołdzina (Lipową i Kościuszki), a następnie malowniczą drogą wzdłuż rzeki Łupawy, skąd "jałowcowym jarem" poprzez zbiorowiska leśne na szczyt góry Rowokół i wieżę widokową. Jej przebieg częściowo pokrywa się z trasą niebieskiego szlaku turystycznego. Zakończenie ścieżki znajduje się obok stacji benzynowej przy drodze Smołdzino - Słupsk.

Rodzaj: przyrodnicza
Długość: 5 km
Czas: 2,5 - 3 godz. (z wejściem grupy na wieżę)
Przystanki: 

 1. Dąb
 2. Jak odróżnić łęg od olsu
 3. Łąka nad Łupawą
 4. Tu bór, a tam las...
 5. Rowokół - Święta Góra Słowińców

Gardnieńskie Lęgi

Trasa ścieżki przebiega poprzez obszary lądowe nieleśne, objęte ochroną ścisłą i czynną w Obwodzie Ochronnym Rowy - od miejscowości Gardna Wielka przy południowo-wschodnim krańcu jeziora Gardno, betonową drogą, do platformy widokowej nad zatoką jeziora i budynku przepompowni przy czarnym szlaku turystycznym.

Rodzaj: ornitologiczno-ekologiczna
Długość: 5 km
Czas: 3-4 godz.
Przystanki: 

 1. Pastwisko nadbrzeżne
 2. Łąka
 3. Polder I
 4. Polder II
 5. Zatoka jeziora Gardno

"Klucki Las"

Ścieżka przebiega w obszarach ochrony ścisłej i czynnej w Obwodzie Ochronnym Kluki. Jej początek znajduje się obok leśniczówki w Klukach, zakończenie przy symbolicznej bramie wjazdowej do "Kluckiego Lasu" usytuowanej od strony miejscowości Łokciowe. Szlak ścieżki miejscami jest trudny, podmokły.

Rodzaj: ekologiczno-kulturowa
Długość: 5 km
Czas: 2,5 godz.
Przystanki: 

 1. Torfowisko wysokie; ekologiczne skutki eksploatacji
 2. Zamieranie drzewostanów i sukcesja zbiorowisk leśnych na osuszanym torfowisku
 3. Malina moroszka
 4. Szuwary trzcinowe nad jeziorem Łebsko
 5. Obszar ochrony ścisłej "Klukowe Buki"
 6. Mozaikowy układ zbiorowisk leśnych w rezerwacie "Klukowe Buki"

Źródło: www.slowinskipn.pl