Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Muzeum w Klukach Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

Dla wędkarzy

Gmina Smołdzino  zaprasza wszystkich amatorów wędkowania do korzystania z łowisk położonych na terenie gminy Słowińskiego Parku Narodowego. Możliwy jest połów ryb zarówno z brzegu jak i z łodzi na następujuących łowiskach:

Wędkowanie na wodach śródlądowych (mapa)

Łowisko Łebsko

z łodzi:

 • południowa część jeziora ograniczona linią prostą, łączącą ujście rzeki Łeby do jeziora Łebsko na wschodzie do wieży widokowej w miejscowości Kluki na zachodzie. Obowiązuje zakaz połowu ryb w 300 m pasie wody przylegającym do brzegu jeziora na odcinku od wieży widokowej w Klukach do miejscowości Lisia Góra.
 • wschodnia część jeziora ograniczona linią prostą łączącą pomost i wieżę widokowa w Rąbce na północy i wierzchołek płw. Żarnowskiego na południu, w terminie od 1 czerwca do 15 października. Obowiązuje zakaz połowu w 300 m pasie wody przylegającym do płw. Żarnowskiego, a na pozostałym akwenie zakaz wpływania w pas trzcin i oczeretów.

z brzegu:

 • lewy i prawy brzeg rzeki Łeby, od granicy Parku w górnym jej biegu do mostu drogowego na trasie Izbica – Gać;
 • lewy brzeg rzeki Łeby, od mostu drogowego na trasie Izbica – Gać do jeziora Łebsko;
 • rzeka Stara Łeba, od mostu drogowego przy miejscowości Izbica do ujścia do jeziora Łebsko;
 • odcinek brzegu jeziora pomiędzy ujściem rzeki Łeba i ujściem rzeki Stara Łeba;
 • lewy i prawy brzeg rzeki Łeby od wypływu z jeziora Łebsko do granicy Parku;
 • kanał Gardno-Łebsko od przepompowni obok miejscowości Przybynin do wału ochronnego przy kanale melioracyjnym biegnącym wzdłuż jeziora Łebsko;
 • kanał Łupawa-Łebsko od granicy Parku do kanału melioracyjnego za ostatnim przepustem w kierunku jeziora Łebsko;
 • odcinek brzegu jeziora Łebsko od ujścia rzeki Pustynki do kanału przy przepompowni w Klukach.

Łowisko Gardno

z łodzi:

 • południowo-wschodnia część jeziora, ograniczona linią prostą od ujścia rzeki Łupawy do Płyty Retowskiej.

z brzegu:

 • południowo-wschodni brzeg jeziora ograniczony przepompownią w miejscowości Gardna Wielka na wschodzie a Płytą Retowską na zachodzie;
 • lewy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy, od kanału biegnącego w stronę oczyszczalni ścieków do granicy Parku;
 • prawy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy, od rozwidlenia koryta rzeki przy jeziorze do granicy Parku

Zabronione jest przechodzenie, przepływanie oraz wędkowanie na kanale w Rowach, biegnącym od rzeki Łupawy w kierunku oczyszczalni ścieków (wał przeciwpowodziowy).

Łowisko Pustynka

z brzegu:

 • prawy brzeg rzeki Pustynki na odcinku od oznaczenia granicy Parku do punktu w kierunku jeziora Łebsko, odległego 1000 m od mostu usytuowanego na drodze Kluki-Izbica.

Łowisko Rowokół

z brzegu:

 • odcinek rzeki zawarty w obszarze leśnym Rowokół – Żelazo.

Wędkowanie na wodach morskich

Amatorski połów ryb w pasie Morza Bałtyckiego leżącego w granicach Słowińskiego Parku Narodowego może odbywać się wyłącznie z brzegu (łowienie z plaży, brodzenie) na odcinku plaży pomiędzy zejściem w sąsiedztwie „Czerwonej Szopy” na zachodzie do zejścia z latarni morskiej w Czołpinie na wschodzie, co odpowiada odcinkowi pomiędzy 204,0 a 205,2 km wybrzeża.

Źródło: Słowiński Park Narodowy