Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Muzeum w Klukach Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi

Siedziba: pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8132355

Celem działalności stowarzyszenia jest: reprezentowanie i występowanie w imieniu samorządów przy współdziałaniu z parkami Narodowymi, a w szczególności:

  1. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracji państwowej, innych instytucji oraz osób fizycznych.
  2. Współudział w tworzeniu prawa z zakresu wyznaczonego przez cele Stowarzyszenia.
  3. Współpraca w zakresie promocji członków Stowarzyszenia.
  4. Dążenie do uzyskania dodatkowej subwencji z racji utraconych dochodów z terenów parków Narodowych.
  5. Dążenie do zwrócenia Parków Narodowych z innymi podmiotami gospodarczymi w zasadach prowadzenia działalności gospodarczej.
  6. Pozyskiwanie nowych członków do stowarzyszenia.
  7. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie objętym statutem.
  8. Realizowanie innych zadań, wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia.