Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Muzeum w Klukach Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie

  1. Marcin Kamiński – przewodniczący Komisji
  2. Marzenna Wykowska – z- ca przewodniczącego Komisji
  3. Danuta Zlot – sekretarz Komisji
  4. Zygmunt Rzeźnicki – członek
  5. Wojciech Gieresz – członek
  6. Izabela Stawicka – członek
  7. Grażyna Olechnowicz – członek

 

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Smołdzinie podejmowane są w oparciu o Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku oraz Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.

Obszarem działania Komisji jest tylko i wyłącznie gmina Smołdzino.