Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Muzeum w Klukach Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

Przebudowa Drogi Ogrodowej

Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024
Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Smołdzino”

Podpisanie umowy z Wykonawcą

 

 

Dnia 18 sierpnia 2022 roku została podpisana umowa 38/PZS/2022 w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn:

Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Smołdzino” w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.

Celem niniejszej inwestycji jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej, położonej w zachodniej części miejscowości Smołdzino, tj. ul. Ogrodowej, która łączy się z drogą gminną przy ul. Bema oraz drogą powiatową ul. Kopernika. Ulica Ogrodowa będzie przebudowana w technologii kostki betonowej. Na dzień dzisiejszy w przeważającej długości drogi nawierzchnię stanowią płyty drogowe.

Pas drogowy ma szerokość od 8 do 25 m. Odwodnienie nawierzchni odbywa się powierzchniowo i częściowo za pomocą wpustów deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia o słabej konstrukcji powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów ze względu na niewystarczające odwodnienie, przez co na jezdni gromadzi się woda. Zlokalizowane wzdłuż drogi działki to tereny o charakterze mieszkalnym i gospodarczym, znajdują się również obiekty użyteczności publicznej.

Zakres prac obejmuje przebudowę ulicy o długości 375,90 m. Jezdnia ma być obustronnie ograniczona krawężnikiem najazdowym, a szerokość jezdni wynosić ma 5m, przy czym, w tej szerokości, po obu stronach drogi, przewidziane są opaski o szerokości 1 m każda. Wzdłuż drogi zaprojektowano stanowiska postojowe o wymiarach 2,5m x 5m oraz miejsca postojowe dla inwalidów o wymiarach 3,6m x 5m.

Na tak zaprojektowanym ulicach wprowadzona zostanie strefa „30” i strefa zamieszkania. W celu dodatkowego uspokojenia ruchu zaprojektowano mini rondo.

Termin realizacji: III kwartał 2022 – IV kwartał 2022
Całkowity koszt realizacji: 1 199 990,31 zł
Dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa: 901.917,00 zł
Wkład własny Gminy: 298.073,31 zł