Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Muzeum w Klukach Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

Oświetlenie drogowe na terenie gminy

Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024

 

Szanowni Mieszkańcy

W dniu 24 sierpnia 2022 roku Gmina Smołdzino podpisała umowę z Wojewodą Pomorskim, Panem Dariuszem Drelichem, w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”.

Gminie Smołdzino została udzielona dotacja celowa w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych na realizację zadania:

,,Zakup oraz dostawa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Smołdzino”.

W dniu 30 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą - Firmą SOLUMEN Sp. z o.o. Zajączkowo 35A, 83-111 Miłobądz, na kwotę 235.999,98 zł. na dostawę i montaż 40 lamp solarnych.

Sołtysi zostali zobligowani do wskazania miejsca montażu lamp w każdej miejscowości. Wykonawca zobowiązał się zrealizować zadanie w ciągu 35 dni od dnia podpisania umowy.

Kwota dotacji celowej wynosi 188.799,98 zł.

Środki gminne 47.200,00 zł.