Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

Oświetlenie drogowe na terenie gminy

Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024

 

Szanowni Mieszkańcy

W dniu 24 sierpnia 2022 roku Gmina Smołdzino podpisała umowę z Wojewodą Pomorskim, Panem Dariuszem Drelichem, w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”.

Gminie Smołdzino została udzielona dotacja celowa w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych na realizację zadania:

,,Zakup oraz dostawa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Smołdzino”.

W dniu 30 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą - Firmą SOLUMEN Sp. z o.o. Zajączkowo 35A, 83-111 Miłobądz, na kwotę 235.999,98 zł. na dostawę i montaż 40 lamp solarnych.

Sołtysi zostali zobligowani do wskazania miejsca montażu lamp w każdej miejscowości. Wykonawca zobowiązał się zrealizować zadanie w ciągu 35 dni od dnia podpisania umowy.

Kwota dotacji celowej wynosi 188.799,98 zł.

Środki gminne 47.200,00 zł.