Herb gminy Smołdzino Herb gminy Smołdzino Fundusze Europejskie
Muzeum w Klukach Logo Słowiński Park Narodowy Logo Gminny Ośrodek Kultury

Termomodernizacja ZSP

Zaawansowanie prac - grudzień 2022 r.

 

Wykonawca przystąpił do realizacji prac i , jak często bywa, przy tak dużym ich zakresie, nie obyło się bez „niespodzianek”. Okazało się bowiem, że dopiero prace odkrywkowe na obiektach ujawniły, że przebudowy wymagają również kominy, a ściana z cegły stanowiącej docieplenie budynku Szkoły została wsparta jedynie na niewielkim fundamencie, który nie dał należytego oparcia dla takiego ciężaru ściany.

Prace te, jako dodatkowe, zostały uwzględnione, jako konieczne do wykonania i rozpoczęto ich realizację, a było to możliwe, dzięki zapewnieniu środków przez Gminę, których ta, z przyczyn oczywistych,wcześniej nie uwzględniła w budżecie. Należy dodać, że ostateczne decyzje w tej sprawie poprzedziły wielokrotne spotkania wszystkich Stron – przedstawicieli Gminy, w tym Wójta, Dyrekcji ZSP oraz Wykonawcy.

W tym czasie, równolegle, poza pracami dodatkowymi, przystąpiono do wymiany okien, instalacji w budynkach, co było możliwe dzięki wyjątkowej wręcz organizacji zajęć w Szkole i koordynacji tych prac z Wykonawcą – prace wciąż trwają.


Gmina Smołdzino otrzymała dofinansowanie, w ramach rządowego programu POLSKI ŁAD, na realizację zadania pn.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z wymianą systemu grzewczego”

W dniu 16 września 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania zFirmą: PHU Frontex Tomasz Dyczyj, Osiedle Kaszubskie 19 lok. 89, 84-200 Wejherowo, inwestycja opiewa na kwotę : 5.316.684,21 zł.

Celem niniejszej inwestycji jest poprawa stanu technicznego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie w zakresie kompleksowej poprawy efektywności energetycznej obiektu. Oczekiwanym rezultatem będzie m.in.: ograniczenie zużywania zasobów nieodnawialnych, ograniczenie emisyjności zanieczyszczeń oraz ingerencji w środowisko poprzez zamontowanie nowej instalacji elektrycznej.

Planowana inwestycja w sposób znaczący przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz warunków nauczania w tutejszej szkole.

Zakres robót do wykonania w całym budynku dotyczy:

 • stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
 • rynien i rur spustowych,
 • wyłazów dachowych,
 • daszku nad wejściem,
 • ścianki działowej w kotłowni wraz z likwidacją dwojga drzwi,
 • opaski wkoło budynku,
 • obróbek blacharskich,
 • kominów wentylacyjnych,
 • odsłonięcia ścian budynku poniżej poziomu gruntu,
 • wykonania izolacji budynku poniżej gruntu,
 • wykonania opaski z kostki brukowej wokół budynku,
 • wykonania izolacji ścian zewnętrznych budynku styropianem,
 • wykonania wyprawy tynkarskiej i pomalowania elewacji farbą,
 • wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych oraz niezbędnych robót dachowych w tym obróbki kominów oraz innych urządzeń umieszczonych na dachu,
 • wykonania orynnowania wraz z odprowadzeniem wód opadowych,
 • robót w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz robót ciesielskich,
 • pokrycie ceramiką podłóg i ścian w ścianach,
 • remontowania schodów wchodzących do budynku, daszków nad nimi,
 • robót malarskich i szklarskich,
 • robotów budowlanych wykończeniowych,
 • robót instalacyjnych - wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych
 • robót instalacyjnych – elektrycznych.

Przewidywany okres realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania umowy
Koszt inwestycji: 5.316.684,21 zł
Wkład własny Gminy: 1.270.637,21 

 


Galeria zdjęć