• Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1

Interaktywna mapa turystyczna Gminy Smołdzino

Dziś jest: Czwartek 30 czerwca 2022, imieniny: Emilii i Lucyny

Kalendarz imprez

  Czerwiec 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

facebook

Baza noclegowa

« strona główna

Minister Środowiska Pan Maciej Grabowski w Smołdzinie

data 05-11-2014

 W dniu 13 października 2014 r. w Smołdzinie miała miejsce wizyta Ministra Środowiska Pana Macieja Grabowskiego. Spotkanie odbyło się w Muzeum Przyrodniczym Słowińskiego Parku Narodowego.

Pan Minister przedstawił propozycje wsparcia dla gmin na terenie których znajdują się obszary prawnie chronione. Podczas spotkania poruszone zostały także kwestie związane z nie realizowaniem zapisów Porozumieniem z 2003 r. w sprawie funkcjonowania Słowińskiego Parku Narodowego w obszarze gminy Smołdzino.

Pani Małgorzata Żebrowska, Zastępca Wójta Gminy Smołdzino, przedstawiła Panu Ministrowi uwagi dotyczące proponowanych przez Ministerstwo Środowiska rozwiązań dla gmin z obszarami chronionymi. Oto najważniejsze z nich:

1. W większości programów proponuje się pożyczkę dla jednostek samorządu terytorialnego. Jak wynika z analiz większość a być może żadna z „zielonych gmin”, których jest około 315 nie będzie mogła skorzystać z tej formy dofinansowania, gdyż każdy samorząd uchwala budżet gminy
w oparciu o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w pierwszej kolejności analizuje spełnienie przez gminę art. 243 ustawy o finansach publicznych, tzw. indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Gmina Smołdzino w związku z tym, że nie osiąga tego wskaźnika, nie uzyska pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, o możliwości zaciągnięcia nowych pożyczek długoterminowych oraz nie pozwoli Radzie Gminy uchwalić budżetu.

Zatem przedłożona propozycja jest dla Gminy Smołdzino nie dostępna. W przypadku koniecznej zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych, które łagodniej traktowałyby „zielone gminy” istniałaby szansa skorzystania z oferty NFOŚiGW. Na dzień dzisiejszy gmina Smołdzino bez uzyskania dotacji w ramach różnych programów, gdzie nie jest wymagany wkład własny, nie jest w stanie zrealizować żadnej inwestycji związanej z ochroną środowiska.

 

2. Szczegółowe uwagi do poszczególnych programów:

a) gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach;

- program nie przewiduje dotacji, zaś umorzenie w zielonych gminach wyniesie max. jedynie 40%,

b) racjonalna gospodarka odpadami;

- planowana jest jedynie pożyczka max. umorzenie 40% , brak dotacji.

c) ochrona powierzchni ziemi;

- brak dotacji,

d) poprawa efektywności energetycznej;

- jedynie dofinansowanie do budowy nowych budynków użyteczności publicznej, a co
z budynkami używanymi, które są opalane węglem i innym szkodliwym dla środowiska opałem, wnioskujemy o objęcie programem wszystkich obiektów użyteczności publicznej,

e) przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków;

- jedynie pożyczka, brak dotacji.

2. Uwagi, które przedstawiono na dzisiejszym spotkaniu zgłoszone były w konsultacjach społecznych prowadzonych przez NFOŚiGW jednak nie zostały one uwzględnione.

3. Pani Zastępca wyjaśniła, że Gmina Smołdzino jest jedną z niewielu gmin, gdzie ponad 66% terenu stanowią obszary chronione. Brak wsparcia finansowego, głównie na inwestycje kanalizacyjne, ze strony Ministerstwa Środowiska w przypadku Gminy Smołdzino spowoduje, że nie spełni ona celów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Słowińska.

Jednocześnie Pani Zastępca Wójta przedstawiła ustalenia zespołu negocjacyjnego w związku realizacją Porozumienia zawartego w dniu 02 sierpnia 2003 r. pomiędzy Ministrem Środowiska a Gminą Smołdzino z prośbą o spowodowanie realizacji pkt-u 5c dotyczącego przekazania 30 ha gruntów rolnych we wsi Kluki.  

Na koniec spotkania zasadzono w Parku Wiejskim w Smołdzinie trzy dęby -  drzewa porozumienia.

Galeria zdjęćLicznik odwiedzin

4777635