• Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1

Interaktywna mapa turystyczna Gminy Smołdzino

Dziś jest: Czwartek 30 czerwca 2022, imieniny: Emilii i Lucyny

Kalendarz imprez

  Czerwiec 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

facebook

Baza noclegowa

« strona główna

Działania Gminy Smołdzino w I półroczu 2011 roku

data 06-06-2011

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Smołdzino!

 

3 czerwca 2011 r. mija dokładnie 6 miesięcy od objęcia przeze mnie stanowiska Wójta Gminy Smołdzino.

Miniony okres to czas wyjątkowo ciężkiej pracy nas wszystkich: pracowników Urzędu Gminy, radnych Rady Gminy, pracowników jednostek organizacyjnych.

Przyjęliśmy sobie bowiem za cel podjęcie jak największej ilości działań mających na celu poprawę jakości życia w naszej gminie tym bardziej, że czasu jest niewiele, gdyż kończy się okres finansowania inwestycji ze środków unijnych już w 2013r.

Jak wynika z naszej orientacji, w wielu programach wydatkowano już wszystkie środki i tylko z niewielu mamy jeszcze szansę skorzystać. Takie niestety są realia, nie przez nas zawinione.

Muszę również wspomnieć o wielu ograniczeniach występujących w ustawie o finansach publicznych, gdzie mówi się o wskaźniku zadłużenia nie przekraczającym 60% wysokości budżetu oraz wskaźnika spłaty zadłużenia nieprzekraczającego 15% w danym roku.

Zakładając, że w wielu przypadkach gmina może uzyskać dofinansowanie w postaci refundacji poniesionych kosztów, to i tak jest narażona na niebezpieczeństwo przekroczenia wskaźnika zadłużenia do czego oczywiście nie możemy dopuścić.

Niemniej jednak czuję się w obowiązku poinformować Was Szanowni mieszkańcy naszej gminy o działaniach podjętych w minionym sześciomiesięcznym okresie, a mianowicie:

 

1.W zakresie infrastruktury technicznej:

1) pozyskaliśmy na dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Smołdzinie kwotę 300.000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego.

Dokończenie budowy sali gimnastycznej poprawi standard prowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu wychowania fizycznego przez Zespół Szkół w Smołdzinie i wzbogaci bazę dydaktyczno-sportową. Uczniowie będą mogli korzystać z sali w pełni bezpiecznej i doposażonej w niezbędny sprzęt, pozwalający na prowadzenie zajęć lekcyjnych z rożnych dyscyplin sportowych. Przy sali gimnastycznej zostaną wyznaczone pomieszczenia zaplecza sanitarnego. W pierwszej kolejności zostanie wykonany dach i stolarka okienna, aby zabezpieczyć budowę przed zimą.

Z budżetu Gminy dołożona zostanie kwota 460.000 zł. w I etapie.

Prace I etapu potrwają od 1.06.2011 r. do 20.11.2011 r.

II etap – zakończony zostanie najpóźniej do 20.11.2012 r., ale zrobimy wszystko, by stało się to znacznie szybciej.

 

2) pozyskaliśmy na budowę kompleksu sportowego w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012r.” z Samorządu Województwa Pomorskiego kwotę 333.000,00 zł, a z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwotę 500.000 zł.

W ramach kompleksu boisk zostaną wybudowane: boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 m x 62 m, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m, budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 75 m2,, oświetlenie kompleksu – min. 8 słupów oświetleniowych: boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.

Zrealizowanie tej inwestycji pozwoli na stworzenie mieszkańcom gminy i turystom możliwości aktywnego uprawiania sportu. Wstęp na obiekt będzie bezpłatny, co zapewnieni dostępność do uprawiania sportu wszystkim, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej oraz pozwoli na uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznym, nowoczesnym boisku o standardzie europejskim.

Okres realizacji: I-sza połowa czerwca 2011 r.- 15.09.2011 r.

 

3) pozyskaliśmy na opracowanie Programu Oczyszczania Gminy Smołdzino z Azbestu na lata 2011-2032 wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Smołdzino ze środków Ministerstwa Gospodarki kwotę 39 237 zł.

Gmina Smołdzino w ramach inwestycji podejmie działania w zakresie:

a) przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z numerami ewidencyjnymi działek i obrębów,

b) wprowadzania danych do Bazy Azbestowej i opracowania Programu Gminnego, który pozwoli na wdrażanie i realizację zadań, monitorowanie ich realizacji, kontrolę nad postępowaniem z wyrobami zawierającymi azbest i pomoc mieszkańcom gminy w ich usuwaniu zgodnie z przepisami.

Okres realizacji zadania to II-ga połowa czerwca 2011 r. - listopad 2011 r.

 

4) podjęto działania w zakresie przebudowy dróg powiatowych do miejscowości:

- Stojcino: droga nr 1122G

- Retowo: droga nr 1118 G

- Bukowa: droga nr 1121 G

- Czołpino: droga nr 1124 G.

We współpracy ze Starostwem Powiatowym w Słupsku ww. drogi zostaną przebudowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort ich użytkowania. Zabezpieczono na ten cel w budżecie gminy kwotę 300.000 zł w 2011 r. oraz 300.000 zł w 2012 r. Kolejne 600.000 zł zabezpieczono w budżecie powiatu,

 

5) uporządkowano teren cmentarzy gminnych – ogrodzenie siatką

 

6) w miarę możliwości naprawiane są drogi gminne.

Łącznie na infrastrukturę techniczną pozyskaliśmy kwotę 1.172.237 zł.

 

2. W zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych:

1) pozyskaliśmy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 211.801 zł na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „STOP WYKLUCZENIU”,

2) poczyniono wstępne uzgodnienia w sprawie uruchomienia apteki
w Smołdzinie na bazie pomieszczeń użytkowanych przez SPZOZ. Istnieje realna szansa, aby apteka rozpoczęła swoją działalność w m-cu sierpniu,

3) pozyskano rehabilitanta do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Gardnie Wielkiej,

4) uzgodniono możliwość uruchomienia gabinetu ginekologa w SPZOZ
w Smołdzinie po wykonanym remoncie łazienki.

3. W zakresie promocji i turystyki:

1) trwają prace nad strategią rozwoju turystyki gminy Smołdzino, które zostaną zakończone do 30 czerwca 2011r.,

2) rozpoczęto działania w zakresie wdrażania polityki rowerowej na terenie gminy zgodnie założeniami metodyki BYPAD (Bycicle Policy Audit), powołanie Komitetu Sterującego, budowa ścieżek rowerowych i ich oznakowanie,

3) nawiązanie współpracy w ramach partnerstwa z jedną z gmin z południa Polski w celu wymiany doświadczeń i rozwoju turystyki (wymiana dzieci i młodzieży).

4. W zakresie działania Urzędu Gminy Smołdzino:

1) odnowiono pomieszczenia Urzędu i poprawiono jego estetykę,

2) uruchomiono nowy BIP, który jest na bieżąco uaktualniany,

3) uruchomiono nową stronę internetową z bogatą bazą informacji dla mieszkańców i turystów.

Poważnym problemem gminy jest rozwiązanie tematu gospodarki wodno-ściekowej. Zapowiedziana na początku roku budowa kanalizacji jest jak najbardziej aktualna. W połowie maja po wielu uzgodnieniach Gmina uzyskała pozwolenie na budowę kanalizacji - etap I Smołdzino.

W dalszym ciągu oczekujemy na pozwolenie na budowę kanalizacji etap II i III, tj. rurociągu tłocznego do miejscowości Gardna Wielka oraz kanalizacji w tej miejscowości.

Pierwsze prace związane z budową kanalizacji w Smołdzinie mogą ruszyć zgodnie z obowiązującą procedurą dopiero po uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych PROW, RPO. Aktualnie Gmina jest w trakcie wyłaniania wykonawcy studium wykonalności - dokumentu będącego załącznikiem do wniosku o środki. W momencie naboru składamy wniosek, a zaraz po uzyskaniu dofinansowania ogłaszamy przetarg na wykonawstwo i przystępujemy do budowy.

Podjęto również szereg innych działań, które są w trakcie ustaleń. Myślę, że przy dotychczasowym zapale moich pracowników zostaną one zrealizowane w najbliższym czasie.

Przed nami równie pracowity okres, który postaram się Państwu zreferować na koniec tego roku.

Licząc na Państwa zrozumienie i wsparcie, serdecznie pozdrawiam.

Wójt Gminy Smołdzino

Lidia Orłowska-GetlerLicznik odwiedzin

4777620