• Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1

Interaktywna mapa turystyczna Gminy Smołdzino

Dziś jest: Niedziela 09 sierpnia 2020, imieniny: Romana i Romualda

Kalendarz imprez

  Sierpień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

facebook

Baza noclegowa

« strona główna

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w dniu 03.06.2011 r.

data 25-05-2011

Zapraszam na sesję

Rady Gminy Smołdzino,

która odbędzie się

w dniu 3 czerwca 2011r. (piątek)

o godz. 16.00

w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy Smołdzino

 

Przewodniczący

Rady Gminy Smołdzino

/-/ Danuta Dura

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zapraszam na sesję Rady Gminy Smołdzino, która odbędzie się wdniu   3 czerwca 2011r. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Smołdzino.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu:

  - z sesji z dnia 28 kwietnia 2011r.

  - z sesji z dnia 18 maja 2011r.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2011-2021,

  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok,

  3. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Smołdzino, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze roku budżetowego,

  4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,

  5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie za rok 2010,

  6. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Smołdzino za 2010 rok,

  7. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobu mienia komunalnego nieruchomość nr 59/23 obręb Łokciowe od Agencji Nieruchomości Rolnych na cele infrastrukturalne,

  8. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na okres nieoznaczony,

  9. w sprawie przejęcia sezonowych schronisk młodzieżowych przy Zespole Szkół w Smołdzinie i Szkole Podstawowej w Gardnie Wielkiej,

  10. w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w sezonowych schroniskach młodzieżowych funkcjonujących na terenie gminy Smołdzino,

  11. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/66/2005 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 17 września 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Smołdzino,

  12. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2010 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok,

  13. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/54/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kluki na lata 2010 – 2017,

  14. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na wykonanie robót drogowych na drogach powiatowych Nr 1118G Retowo, Nr 1121G Bukowa, Nr 1122G Stojcino, Nr 1124G Czołpino,

  15. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w Uchwale Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2011 rok.

 7. Odpowiedzi na interpelacje.

 8. Wolne wnioski i zapytania.

 9. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Smołdzino

/-/Danuta DuraLicznik odwiedzin

3684719