• Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1
 • Pic 1

Interaktywna mapa turystyczna Gminy Smołdzino

Dziś jest: Środa 10 sierpnia 2022, imieniny: Borysa i Wawrzyńca

Kalendarz imprez

  Sierpień 2022 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

facebook

Baza noclegowa

« strona główna

Ogłoszenie Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania "Wolontariat polska pomoc 2011"

data 28-03-2011

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ogłasza konkurs na realizację zadania:

"Wolontariat polska pomoc 2011"

Celem zadania jest w szczególności: wybór i dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe na realizację działań wolontariackich.

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).
 2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

  O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

  Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl; www.polskapomoc.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie MSZ.

  Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

 3. Termin i warunki realizacji zadania:

  Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

 4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

  Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • zarejestrować Wnioskodawcę jako użytkownika portalu polska pomoc (www.polskapomoc.gov.pl): ZAREJESTRUJ,
  • jeśli Wnioskodawca ma już aktywne konto należy zalogować się w systemie: ZALOGUJ.
  • Po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawca może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.
  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • podpisany wydruk formularza wniosku projektowego w trzech egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w MSZ zgodnie z ppkt. 2).
  • Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach 2007 - 2011 powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła.

  UWAGA: Wnioskodawcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie proszeni są o dokonanie REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

  Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Wdrażania Programów Rozwojowych
  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie:
  "Konkurs - Wolontariat polska pomoc 2011"
  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
  Al. J. Ch. Szucha 23.

  Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 14 kwietnia 2011 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

  Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl w terminie do dnia 9 czerwca 2011 r., www.polskapomoc.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie MSZ

 6. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie "Wolontariat polska pomoc 2010". Koszty związane z realizacją zadania to 644 710 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące siedemset dziesięć złotych).

  W roku 2011 MSZ nie realizowało jeszcze zadań tego samego rodzaju.

Andrzej Kowalczys
Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego
ds.Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdansk
tel.: 58 32 68 890 fax: 58 32 68 563
tel.: kom.: 502 757 318
e-mail: a.kowalczys@woj-pomorskie.pl
www.woj-pomorskie.pl www.wrotapomorza.plLicznik odwiedzin

4834287